tarannà del grup


L'objectiu del Grup de la llana de Girona és compartir el gust per la llana,  idees, tècniques i coneixements, tot creant i passant una bona estona.

El grup està obert a tothom, però cal que coincideixi el teu objectiu amb l'objectiu del grup.

Aquest Bloc serà l'eina que ens permetrà mantenir un contacte virtual, que pot ser interessant per compartir allò que estem fent o hem acabat de fer.

Has d'estar disposada/t a compartir el que saps.

Entre totes/tots intentarem resoldre els dubtes que se'ns puguin anar presentant durant el projecte.

Aquest grup no imparteix cursos.

S'ha d'estar obert a participar en les activitats comunes que es proposin.

Has de portar el teu material, i en el cas que hi hagi algú que te'l deixi s'ha de tornar.

Hem pensat que cada mes proposarem un projecte nou, per exemple fer una bossa per portar el material, "gorros", guants, bufandes, etc.

Seguir aquest calendari de propostes no és obligatori, és totalment opcional.

És responsabilitat del grup acollir les persones que s'incorporin de nou.

L'horari de trobada és els dimecres de 5 a 7 de la tarda a la Taverna Catalana de la Plaça de la Independència de Girona.